Zgłaszanie szkody łowieckiej

PZL_EXchange_szkody.png

Dodaliśmy nową funkcjonalność do PZŁ Exchange™ - zgłaszanie szkody.

 Aby móc zgłaszać szkody łowieckie przez system PZŁ Exchange™ po pierwsze należy założyć w nim konto. Osoby zainteresowane muszą w tym celu zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange.

Po założeniu konta mamy możliwość złożenia wniosków na dostęp do elektronicznej książki ewidencji polowań lub wniosku o umożliwienie składania szkód w wybranych obwodach.  Wszystkie składane wnioski muszą być zatwierdzone przez aktualnego dzierżawcę obwodu czyli konkretne Koło Łowieckie.


kroki niezbędne dla złożenia wniosku:

  1. Lista wniosków złożonych w systemie. Kliknij dodaj aby przejść do składania nowego wniosku.
  2. Wyszukanie obwodu łowieckiego na który chcemy złożyć wniosek. Po wyszukaniu należy kliknąć w wiersz z obwodem.
  3. Wybór rodzaju dostępu(szkody/ekep) oraz możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu. Po kliknięciu dodaj wniosek zostanie dodany.
  4. Nowy wniosek musi zostać zaakceptowany w kole łowieckim. Po akceptacji zmieni status na zaakceptowany.


etapy skaldania informacji o szkodzie:

  1. Lista szkód zgłoszona przez pzlExchange. Do kliknięciu dodaj będzie można zgłosić nową szkodę łowiecką.
  2. W celu dodania szkody należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oraz zaznaczyć ją na mapie.
  3. Po dodaniu szkody będzie miała status nowa. Koło po jej odebraniu i potwierdzeniu zmieni jej status