Jak dodać na mapę miesozlasu.pl punkt sprzedaży...

FAQ EKEP™

Zwracam się z prośbą o dodanie naszego punktu sprzedaży bezpośredniej na mapę...

Aby dodac punkt sprzedaży bezpośredniej prowadzony przez Koło Łowieckie na mapę PZŁ Exchange™ miesozlasu.pl trzeba go dodać w systemie dla Kół ( 2 ) - po zalogowaniu do systemu przechodzimy do menu->koło łowieckie->konfiguracja KL->inne i tu zmieniamy zaznaczenie "Pokazuj dane koła na mapie sprzedaży bezpośredniej PZŁ Exchange" na tak oraz wprowadza dane geograficzne i własny opis.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.