ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Jak jednocześnie zafakturować te same dziki do punktu skupu i PIW ?

FAQ Wystawianie faktur - rozliczenie fianasowe polowania przez skarbnika

..."Jestem nowym skarbnikiem w Kole, muszę dwukrotnie zafakturować te same dziki, raz do Inspekcji Weterynaryjnej, a następnie do punktu skupu. Jak to zrobić?"....

Aktualnie w Systemie dla Kół (2) można wystawić faktury myśliwym za osdstrzał, za sprzedaż bezpośrednią, za sprzedaż do punktu skupu, za odstrzał sanitarny oraz za inne usługi świadczone lub towary sprzedawane przez Koło kontrahentom.

Aby wystawić dwie faktury na te same dziki, jedną do punku skupu, a drugą dla Inspekcji Sanitarnej najpierw Łowczy rozliczając polowanie indywidualne powinien określić/zatwierdzić przeznaczenie tuszy.

UWAGA!

Jeżeli przeznaczenie tuszy zostało określone na np. "punkt skupu" to Skrabnik po wyświetleniu listy w menu->rozliczenie finansowe polowania i po najechaniu kursorem myszy na intersujące go polowanie zobaczy odpowiednią adnotację w postaci czarnej flagi.

Następnie, po otworzeniu polowania, aby wystawić dwie faktury, przy jego rozliczaniu finansowym w kolumnie PIW należy wybrać inspekcję weterynaryjną do której ma zostać wystawiona faktura za odstrzał. W ten sposób dzik pojawi się w 2 miejscach do wystawienia faktury.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.