Jak się zalogować gdy jest się członkiem 2 i więcej kół łowieckich

jak sie zalogować jak jest się członkiem kilku Kół ?

...jak się zalogować gdy jest się członkiem 2 kół łowieckich ? Czy trzeba złożyć 2 wnioski ? Czy można dodać 2 koło do swojego istniejącego już konta ?...

Każdy uzytkownik Systemu dla Kół (2) posiada tylko jedno konto w systemie - to nadane mu role w danych regionach systemu decydują o posiadanych przywilejach w kołach do których należy.

Jeżeli jest się członkiem kilku kół i nie ma się założonego konta użytkownika Systemu dla Kół (2) to należy złożyć wnioski o nadanie odpowiednich ról dla każdego koła oddzielnie - konto użytkownika systemu zostanie założone przy pierwszym kole, a przy drugim i kolejnych zostaną jedynie nadane dodatkowe uprawnienia do każdego z kół.

Jeżeli posiada się już konto w którymś kole to podobnie - wystarczy złożyć wnioski o dostęp do tych kół, których brakuje. Zaraz po tym jak zostaną nadane nowe uprawnienia to po zalogowaniu się czy to do Systemu dla Kół (2) czy aplikacji PZŁ EKEP™ na początku będzie wyświetlany ekran z wyborem koła łowieckiego na którym będzie się operowało.

Podbnie ma się kwestia dostępu do systemu dla myśliwych niestowarzyszonych (3). Aby uzyskac konto w systemie należy złożyć wniosek do ZO PZŁ.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(3) Myśliwi niestowarzyszeni mogą posiadać konto w systemie i koszystać z PZŁ EKEP™

W przypadku myśliwych niestowarzyszonych, aby móc zacząć pracowac w Systemie dla Kół (2) mysliwy może skorzystać z formularza elektronicznego lub tradycyjnie wypełnić wniosek o dostęp do systemu oraz oświadczenie.

Wypełnione i podpisane dokumenty wysyła na adresy mailowe macierzystego Zarządu Okręgowego i na adres ogólny Zarządu Głównego PZŁ pzlow@pzlow.pl. Adminstrator z ZO po otrzymaniu wniosków dalej zajmuje się ich obsługą. Po załozeniu konta będzie miał on dostęp do książki EKEP jedynie do tych obwodów w których ma wystawione ważne upoważnienia do polowania.