Jako administrator nadałem odpowiednie funkcje członkom zarządu ale w zakładce Koło Łowieckie nadal wyświetla się stary skład. Kto może to zmienić ?

  • UWAGA! role w Systemie dla Kół (2) nadaje Administrator koła ale skład zarządu koła jest pobierany z centralnego rejestru kół tj. systemu Łowiectwo w Polsce

Zmiana danych członków Zarządu Koła

Zgodnie ze Statutem PZŁ koło podlega wpisowi do rejestru kół. Rejestr ten, między innymi, zawiera informacje o składzie zarządu koła.

W Systemie Dla Kół (2) część informacji jest automatycznie pobierana z Systemu Łowiectwo w Polsce pełniacego rolę rejestru kół.

Wybór władz koła nowej kadencji może się odbyć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym w tym celu. Koła łowieckie mogą też zdecydować się na przeprowadzenie zwyczajnych walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych po zakończeniu roku łowieckiego.

Informacje o wybranym zarządzie muszą zostac przesłane do odpowiedniego Zarządu Okręgowego w celu uaktulnienia centralnego rejestru kół prowadzonego w Systemie Łowiectwo w Polsce.

Nadanie uprawnień np. Sekretarza użytkownikowi w Systemie dla Kół (2) nie ma automatycznego związku z formalnie pełnioną przez niego funkcją w kole,

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.