ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Zakończenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    W przypadku dokonania odstrzału najpierw należy wprowadzić do systemu tusze.
    Po zakończeniu polowania nie będzie można zmienić wpisu.

Simulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 21.10.30.png

Otwarte polowanie, które się rozpoczeło można zakończyć. Rozpoczęcie polowania nastepuje automatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu - otwieraniu.

W zależności od konfiguracji otwarte polowania można samemu zakończyć jeszcze przed ustalonym w systemie (2) (7) czasem zakończenia polowania.

 

Gdy w systemie jest ustawione automatyczne zakończenie polowania po określonym czasie, to należy pamiętać żeby przed upływem tego czasu wszystkie odstrzały były już wprowadzone. System pozwala na ustawienie automatycznego zakończenia w zakresie od 1-nej minuty do 720-stu minut (12h) po upływie terminu wynikającego z danych o otwartym polowaniu.

Po wprowadzeniu zwierzyny, dodatkowych zdęć i wszystkich uwag otwarte polownie można zamknąć (zatwierdzić) klikając w przycisk "Zakończ polowanie".

Informacje jakich wymaga system od nas aby zakończyć polowanie:

  • data zakończenia
  • czas zakończenia
  • ilość strzałów
  • uwagi

Zamykając polowanie samemu system zapyta nas o czas zakończenia, w przypadku gdy zapisany w systemie czas zakończenia będzie przyszły, system zaproponuje jego aktualizację. Dodatkowo przy zamykaniu polowania należy podać ilość oddanych strzałów oraz można dodać swoje uwagi.

Po zakończeniu polowania system poinformuje nas o udanej operacji komunikatem "Zakończono polowanie". Polowanie zniknie z listy otwartych polowań, a będzie jedynie dostępne z głównego menu "Moje Polowania".


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep